Qlik Sense June 2017

18 augusti 2017

I början på sommaren kom nästa stora version av Qlik Sense. Den kallades tidigare 4.0, men Qlik ändrar nu sin versionsnumrering och den nya versionen heter June 2017.

Framöver kommer Qlik att släppa en ny version av Sense ungefär var 10:e vecka - eller fem gånger per år. Tanken är att komma med mindre uppdateringar oftare. Som kund kan man bestämma om man vill följa med i varje uppdatering eller om man vill hoppa över några versioner vid varje tillfälle. Nedan räknar vi upp ett antal nyheter. Kom ihåg att man aldrig kan vara helt säkert på att allt kommer med i versionen som tänkt.

Nya graftyper
Ett antal nya graftyper kommer i juni-versionen - t.ex. histogram. Till slut får vi också t.ex. Gantt-scheman och låddiagram i standardversionen!

Bättre hantering av färger
Qlik bygger vidare på möjligheterna att styra färger i grafer. Nu kan man även sätta färger på dimensioner i Master Items och därmed automatiskt få rätt färg på dimensionen. 

Certifierade extensions
Sense har ändå från starten haft möjlighet att utökas med extensions utvecklade av andra än Qlik. Dock har det varit svårt med support och framtidssäkerhet kring dessa, vilket gjort att vi oftast rekommenderat att undvika extensions. Nu har Qlik dock sagt att man under 2017 kommer att börja granska och certifiera extensions från andra utvecklare. Exakt vad det innebär återstår att se, men det låter som ett bra steg i rätt riktning.

Visual Data Preperation
Qlik har ytterligare förbättrar funktionaliteten för användare som vill ta in egna data i Sense. Utöver att verktyget blivit bättre på att identifierat nycklar, datum, geografi etc så kan man nu också enkelt lägga på funktioner som att dela upp fält i flera olika, ersätta värden med andra, sortera och dela in i intervall.

Konvertera QlikView-appar
Även verktyget för att importera QlikView-appar och få dem konverterade till Sense-appar har förbättrats. Nya versionen skapar också upp dimensioner, mått och visualiseringar som master items. Sedan tidigare får man också med sig scriptet.

Advanced Analytics Integration
Kallas också Server Side Extensions. Detta är ett riktigt bra steg i att integrera med verktyg som R och Python för avancerade beräkningar. T.ex. R-funktioner kan anropas både från scriptet och i realtid när en användare gör urval och visar en graf. Funktionen är generisk (och publik) så vi kommer säkert även få se integration mot t.ex. SaaS och andra verktyg från Qlik och andra leverantörer. Detta är ett mycket viktigt steg då machine learning kommer att bli allt mer viktigt.

Mobilt offline
Som ett första steg i Sense offline släpper Qlik en app för Apple där man kan ladda ner en hel eller delar av en applikation från hubben. Genom att göra urval i applikationen på hubben kan användare skära ner storleken och sedan välja att ladda ner appen med ett visst urval gjort.

On-Demand App Generation
Ett inte helt ovanligt problem är att vi har så mycket data att vi inte klarar av att hantera det på servern. Ett alternativ kan vara att bygga ut servermiljön till en viss graf, men ett alternativ kan också vara att titta på en del i taget. Tanken med On-Demand App Generation är att användaren börjar i en aggregerad applikation och gör urval för att komma fram till ett område av intresse - t.ex. en tidsperiod, en viss marknad och produktgrupp. När dessa urval är gjorda kan användaren trycka på en knapp för att generera en ny detaljapplikation. En mall kopieras då på hubben och användaren får en ny app med alla detaljer för det urval som han/hon lagt på. På så vis kan man behålla funktionen av den associativa datamodellen utan att bara se aggregerad information.

Big Data Indexing (kommer i senare version)
Detta kommer inte i denna version, men är ändå värt att nämna här. Big Data Indexing är en helt ny funktion som Qlik jobbar på och som kommer att låta utvecklare använda Big Data i sin datamodell. Tricket är en form av indexering av data via microservices. Exakt hur det går till är ännu inte känt, men det ser riktigt lovande ut!

Augmented Intelligence (kommer i senare version)
Det pratas mycket om Artificiell Intelligens när det kommer till framtidens BI. Med hjälp av AI och machine learning ska datorerna dra slutsatserna åt oss. Detta kommer att underlätta många saker, men helt kommer det nog inte att kunna ersätta den mänskliga hjärnan som i vissa lägen är helt överlägsen datorerna. Med Augmented Intelligence vill Qlik använda det bästa av de båda världarna. Mänsklig slutledningsförmåga tillsammans med datorernas otroliga beräkningskapacitet. Informationen är än så länge knapphändig, men vi fick se en imponerande demo på hur man kan hitta mönster i t.ex. överlevande på Titanic. Vilka faktorer var det som de överlevande hade gemensamt? Se demo här.

Hybrid Cloud (kommer i senare version)
Mer och mer talas det om att köra Qliks produkter i molnet. Frågorna som ingen kunnat svara på hittills rör dock säkerhet (data privacy) och datamängder som ska överföras (data gravity). Qlik har tittat på detta och i kommande versioner kommer man att stödja ett Hybrid Cloud - dvs vissa maskiner står lokalt och andra står i molnet. När den här funktionen blir riktigt smidig kan man också tänkas sig möjligheten att dynamiskt låna beräkningskraft i molnet. Kanske ska en till temporär hubb automatiskt sättas upp när användarna blir för många. Vi ser många möjliga applikationsområden för detta.