QlikView & Sense

23 maj 2018

Nu blir det möjligt för en och samma användare att köra både QlikView och Sense med samma licens.

Qlik har meddelat att man kommer att möjliggöra för sina kunders användare att få tillgång till data i både QlikView och Sense med en och samma användarlicens. Detta är något som vi länge efterfrågat från Qlik då många kunder har en stor QlikView-installation sedan tidigare samtidigt som vi börjar med Sense-projekt.

Möjligheten att göra detta gäller endast för QlikView-licenser köpta före 1 juli 2018. Kostnaden består av ett tillägg på 30% av underhållsavgiften för QlikView (inklusive server etc). 1 user cal i QlikView blir en Professional token i Sense. 1 doc cal i QlikView blir en Analyzer-licens i Sense.

Detta är ett bra upplägg om ni tänker använda QlikView och Sense parallellt framöver.