Qlik Sense Juni 2018

09 juni 2018

Det går snabbt mellan släppen av ny funktionalitet i Sense nu. På ett par månader har Qlik satt samman ett bra paket med förbättringar och nya funktioner. 

Inisght Advisor

Med April-verisonen började Qlik Sense ge förslag till användaren för lämpliga graftyper baserat på de dimensioner och uttryck som används. Med Juni-versionen så har denna funktionalitet förbättras och nu kan Sense föreslå hela appar baserat på ditt data.

Kartor

Grundversionen av Geoanalytics ingår sedan April i din Qlik Sense licens. Med Juni-releason så tillkommer funktionalitet för att visualisera flöden på kartor. Hur mycket distribueras ut från era olika distributionscentralen över hela världen?

Uttryck

Många förbättringar i hur man skapar uttryck om man inte vet hur man skriver koden - till exempel enkla klick för att räkna distinct eller total.

Användartabeller

Precis som vi länge kunnat i QlikView kan vi nu skapa användarstyrda tabeller där användaren enkelt att lägga till och ta bort kolumner med ett klick.

Publicera användarflikar

När en användare har skapat en egen flik och delat ut den kan en användare med behörighet enkelt publicera fliken till grundapplikationen.

ODBC

Det har tillkommit flera nya connectorer till olika system: Apache Phoenix, Apache Spark, MongoDB, Apache Drill och Presto.

Filtrera vid inläsning

Nu kan man utan att skriva kod filtrera värden vid inläsning till Sense. Välj ett fält och ange de värden som data ska filtreras på.

Hjälpfunktioner

I ett paket hjälpfunktioner blir nu Sense tillgängligt för fler: Använd tangentbord för att styra val och navigation, uppläsning av text på skärmen, omvandling till tabeller och förbättrade Hjälp-funktioner.