Tar inbrottstjuvarna semester?

06 juli 2015

 

Antalet anmälda inbrott (ej skjutvapen) för åren 2010 till 2014. Staplar visar minsta och största värdet från olika år och linjen visar snittet för alla år.

Källa: BRÅ

 

Fler Dagens analys: