Bo nära eller långt bort?

13 juli 2015

 

Barn 0–17 år som bor med sin mamma och vars pappa bor inom 2 km samt har hög (högsta 20% av pappor) respektive låg (lägsta 20% av pappor) inkomstnivå. År 1975–2013.

Källa: SCB

 

Fler Dagens analys: