Hur länge ska man vänta?

27 juli 2015

 

Antal förmedlade bostäder i Stockholmsregionen fördelade på kötidsintervall (år). År 2009-2014.

Källa: http://bostad.stockholm.se

 

Fler Dagens analys: