Betyg och kostnad

03 augusti 2015

 

Snittbetyg och utbildningskostnad för svenska kommuner. År 2014.

Källa: SKL Kolada

 

Fler Dagens analys: