Licenser

Här presenterar vi de vanligaste licenstyperna som används inom QlikView och Sense. Kontakta oss för mer information, priser etc.

QlikView Användarlicenser

Det finns fyra olika typer av användarlicenser.

  • User CAL. En användare har en personlig licens. Denna licenstyp är bra för användare som kommer att använda fler än tre applikationer.

  • Document CAL. En användare får obegränsad tillgång till en QlikView-applikation. Är en licenstyp som är bra för användare som kommer att använda högst tre applikationer. Sedan blir det mer prisvärt att välja andra licenstyper.

  • Session CAL. Denna licenstyp innebär ett antal samtida användare. Session CAL lämpar sig bra för sällananvändare som kan vänta om ingen ledig sessionslicens finns tillgänglig.

  • Usage CAL.En Usage CAL är en licens som ger användaren rätt att öppna en enskild session (ett dokument) per pågående 28-dagarsperiod. Sessionen får pågå maximalt en timme. Efter en timmes aktivitet kommer detta räknas som en ny session och förbrukar då en ny Usage CAL. Ingen identifikation av klienten är nödvändig. Ett användningsområde för Usage CAL är att komplettera Session CAL genom att ge parallella användare åtkomst till rapporter. Varje månad nollställs "klippkorten" och användare kan återigen förbruka dem.

QlikView Serverlicenser

Det finns ett flertal olika licenstyper för server, men vanligast är nedanstående.

  • Small Business Edition Server. En mindre serverlicens som ger full funktionalitet, men med ett begränsat antal användare (max 25). Är billigare än Enterprise Edition Server som är alternativet.
  • Enterprise Edition Server. Den större serverlicensen som ger full funktionalitet och låter ett obegränsat antal licensierade användare att läggas till. Om färre än 25 användare kommer att använda servern kan en Small Business Edition Server installeras istället.
  • Publisher. En publisher låter administratörer tilldela behörighet till en applikation eller en delmängd av det data som finns i en applikation. T.ex. man en administratör ställa in en distribution så att en användare kommer åt sitt eget säljkontor i en försäljningsapplikation. Användaren ser då aldrig några andra säljkontor.
Qlik Sense Användarlicenser

Det finns två olika typer av användarlicenser som baseras på tokens.

  • User Access Pass. En användare har en personlig licens (10 tokens).

  • User Login Pass. En användare får en access under en 28-dagarsperiod (1 token).

Qlik Sense Serverlicenser

För Qlik Sense behövs ingen separat licens, utan en server kan sättas upp vid köp av 50 tokens.