Lyckad försäljning är en nyckel i alla verksamheter. Mätningar mot marknad, försäljning och eftermarknad hämtar ofta data från CRM- och ekonomisystem. Att driva verksamheten mot att öka antalet säljaktiviteter är en nyckel för att generera maximal försäljning.

Läs mer

Det är idag allmänt vedertaget att försörjningskedjan är ett konkurrensmedel. Drake Analytics har omfattande erfarenhet av projekt inom inköp och vi erbjuder lösningar för att öka transparensen, diagnostisera svagheter i inköpsfunktionen samt identifiera möjligheter för kostnadsbesparingar och effektiviseringar. 

Läs mer

De flesta företag inom tillverkande industri och distribution har någon form av lager av material och färdigvaror.

Lagret kan vara stort eller litet beroende på verksamheten och det styr också behovet av analys. Har du ett stort lager kan det vara intressant att analysera allt från plockhastighet till om man lagerlagt artiklar på en plats som motsvarar artikelns ABC-klass.

Läs mer

Drake Analytics har stor erfarenhet från mätningar mot produktion inom tillverkande industri, såväl Make-to-Order som Make-to-Stock. Mätningar mot produktion läser ofta ut data från tillverkningsordertabeller, MRP-data och beläggningsinformation ur affärssystem.

Läs mer

Inom ekonomiområdet finns det ett närmast obegränsat antal mätningar och analyser som går att implementera med QlikView och Sense. De klassiska formella styrmedlen inom ekonomistyrningen är alla mycket lämpade för uppföljningar i QlikView och Sense; produktkalkylering, budgetering, internredovisning, standardkostnader, internprissättning, prestationsmätning och benchmarking.

Läs mer